Disclaimer

 

Lees de hierna volgende bepalingen zorgvuldig.


Disclaimer

Het bezoeken van mijn website impliceert uw bevestiging van het feit, dat u deze bepalingen heeft gelezen, begrepen en aanvaard!


Ik ben geen arts en geen psychiater en ik heb absoluut niet de intentie mij als zodanig voor te doen.

 

Mijn kwaliteiten liggen in het doorgeven en in contact brengen van informatie en frequenties.


Ik kan door de informatie, die ik lees in uw energie en tijdens een Universele Healing,, of op andere wijze gedurende het consult, een kleine bijdrage leveren aan het in balans brengen van u en uw dierbare op lichamelijk, geestelijk, emotioneel, spiritueel en enig ander niveau.

 


Blijf voor medische vragen altijd in contact staan met een of uw eigen geneeskundige professional.


Zelfstandig een diagnose stellen kan ik en doe ik niet!
Neem bepaalde medisch getinte opmerkingen tijdens een cursus of gesprek daarom als hint aan, neem ze mee als mogelijke optie tijdens uw bezoek aan uw huisarts of specialist.
Ik heb niet de intentie om andere behandelingen of medicatie te doorkruisen, te ver- en be-oordelen.
Noch kunt u van mij verwachten de door u ondergane behandelingen, therapie vormen en andere behandelaars te be- of ver-oordelen.
Heeft u een ziekte of aandoening waarvoor u in behandeling bent bij een andere therapeut, dan dient u mij dit te melden en in dit geval is het mogelijk, dat u gevraagd wordt een overeenkomst te ondertekenen waarbij u uitdrukkelijk melding maakt van uw eigen verantwoordelijkheid.
Natuurlijk mag uw arts contact met mij opnemen naar aanleiding van een gesprek, dat ik met u heb gevoerd.
Besef wel, dat -nog- niet iedereen openstaat of begrip heeft voor Reading en Healing of überhaupt het paranormale.

Hoewel mijn therapievorm goede tot zeer goede resultaten hebben opgeleverd, is er nooit de garantie, dat deze therapie bij u of uw dier(bare) aanslaat of werkt.
U bent en blijft te allen tijde verantwoordelijk voor uw eigen gezondheid en wat u met de door mij aangeboden aanbeveling doet.

 

 

Afwijzing van aansprakelijkheid.

Ik aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiend uit het gebruik van de kennis en adviezen uit deze website, cursus, therapie en/of tijdens een persoonlijk gesprek.

Ik ben in het geheel niet aansprakelijk voor de inhoud van andere websites waarnaar een verbinding ("link") gemaakt is, noch voor handelingen gebaseerd op de inhoud van deze websites.

 

  • Kinderen onder de 18 jaar dienen hun wettelijk vertegenwoordiger te laten ondertekenen.
  • Voor de sessie dient u schriftelijk te ondertekenen, dat u kennis heeft genomen van de disclaimer en akkoord bent met vooraf betaling van het overeengekomen bedrag.

 

Deze disclamer is van toepassing op:

Alle behandelwijzen, consulten, cursussen en coaching welke door mij worden gegeven. U bent en blijft verantwoordelijk voor uw eigen beslissingen.

 

 

Lees ook Toestemmingsformulier AVG

 

 

 

 E-Mail

De informatie uit deze e-mail en bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n), de informatie kan vertrouwelijk van aard zijn.
Indien deze e-mail niet voor u bestemd is, verzoek ik u de afzender daarvan op de hoogte te stellen en deze e-mail te vernietigen. Gomair (M.Luijendijk-Gombert) kan de veiligheid en betrouwbaarheid van e-mail communicatie niet garanderen en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van e-mail. De algemene voorwaarden van Gomair (M. Luijendijk-Gombert) zijn van toepassing.

 

===================================

 

This email (including any attachments to it) is confidential, legally privileged, subject to copyright and is sent for the personal attention of the intended recipient only. If you have received this email in error, please advise us immediately and delete it. You are notified that disclosing, copying, distributing or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited. Although we have taken reasonable precautions to ensure no viruses are present in this email, we cannot accept responsibility for any loss or damage arising from the viruses in this email or attachments. We exclude any liability for the content of this email, or for the consequences of any actions taken on the basis of the information provided in this email or its attachments, unless that information is subsequently confirmed in writing. If this email contains an offer, that should be considered as an invitation to treat.

 

 

 

Marjolein Luijendijk-Gombert werkt onder de naam Gomair