dr Joe Dispenza

 

Breaking the Habit of Being Yourself ( Stop met "aangeleerde "gewoontes, ben jezelf)

De kracht van je geest gaan begrijpen.

 

JD

 

 

Activating Your Super Conscious for a New Reality - Activeer jouw "super" onderbewustzijn voor nieuwe realiteit.

 

Dr Joe Dispenza leert je tijdens zijn programma een kwantumsprong voorwaarts te maken. het zijn Technieken die in 3 Levels worden geleerd en ze brengen je een kwantumsprong voorwaarts, in een hele nieuwe manier van zijn.

Een die geest, lichaam en ziel volledig integreert zodat je toegang hebt tot de meest krachtige bron van energie op de planeet en deze kunt aanwenden: het kwantumveld.

 

...QF

Kwantumveldentheorie is een onderdeel van de moderne natuurkunde. Het is een theoretisch kader voor de constructie van kwantummechanische modellen van veld-achtige systemen of, equivalent, veeldeeltjessystemen.

Wat belangrijk is met betrekking tot het eerder genoemde kwantumveld is dat tijd en plaats daar geen rol spelen. Zie de Teleac-uitzendingen waar op grappige wijze wordt gedemonstreerd dat de begrippen “vóór” en “na” in het kwantumveld geen enkel betekenis hebben.

En nauw verbonden met dit feit is dat ook een bepaalde plaats daar niet te vinden is; je kunt je op meerdere plaatsen tegelijk bevinden !

En ook nauw daarmee samenhangend is het feit dat in het kwantumveld vele realiteiten mogelijk zijn.

Niets ligt vast. Is ons zichtbare heelal (de 10 %) in wezen een realiteit die ontstaan is uit de ineenstorting van een golffunctie in het kwantumheelal?

(lees: Saskia van Holten)

 

 

 

Breaking the Habit of Being Yourself.

 

joe-dispenza1

Activating Your Super Conscious for a New Reality

Brengt je met een kwantumsprong voorwaarts in een hele nieuwe manier van zijn.

Een die geest, lichaam en ziel volledig integreert zodat je toegang hebt tot de meest krachtige bron van energie op de planeet en deze kunt aanwenden: het kwantumveld.