Matrix Energetics®

 

 • De Matrix
  De Matrix (Nulpuntveld, Zero Point Field), waaraan Matrix Energetics haar naam ontleent, is het veld, dat overal aanwezig is en dat iedereen en alles met elkaar verbindt. De Matrix is als een oceaan vol energie en informatie. Het is het scheppende en organiserende principe in het universum, de basis van al wat is, zowel materieel, als mentaal als op bewustzijnsniveau. 
  In dit veld spelen ruimte (afstand) en tijd geen rol. Alles wat eens met elkaar in contact heeft gestaan zal altijd met elkaar in contact blijven, ongeacht de afstand, al is dat miljarden kilometers. Alles wat ooit heeft bestaan, nu bestaat of ooit zal bestaan is als blauwdruk in dit veld aanwezig. Dit veld van energie en informatie is wat we nu aanduiden als lege ruimte. Dat wat we als "leeg" ervaren, blijkt echter een hoeveelheid energie en informatie te bevatten die ons voorstellingsvermogen verre te boven gaat.

 

 • Matrix Energetics®
  Kwantum fysici hebben ontdekt, dat op sub-atomair niveau er geen materie meer bestaat. Wat ze zien is, dat daar een veld van mogelijkheden bestaat, waarbij deeltjes verschijnen en verdwijnen. Waarbij de waarnemer een allesbepalende rol speelt. De waarnemer zorgt ervoor dat de ontelbare mogelijkheden zich beperken tot die mogelijkheid, die de waarnemer waarneemt.
  Van deze ontdekking maakt Matrix Energetics gebruik. Richard Bartlett heeft met Matrix Energetics (ME) een methode ontwikkeld die het voor ons mogelijk maakt letterlijk de wereld naar onze hand te zetten. Het is een technologie van het bewustzijn. Met ME kan met intentie het kwantum veld zo worden beïnvloed dat andere scenario's mogelijk worden en dingen die zijn gebeurd worden veranderd. Door dit te doen, treden er bijzondere fenomenen op. In het Veld zijn nl. geen regels en zijn de mogelijkheden onbeperkt. Matrix Energetics is een transformerende ervaring die altijd een effect biedt. Een groot voordeel is tevens dat het uitstekend is te combineren met andere heling vorme, zoals Reconnective Healing .

 

 • Heb je er nog nooit van gehoord van Matrix Energetics, dan is een goede site om wat meer te weten te komen:  www.matrixenergetics.com.

Ook zijn de boeken van Richard Bartlett.

Om een idee te geven, dr. Richard Bartlett eerste boek ( dat eigenlijk al weer achterhaald is door zijn laatste boek), worden deuren geopend voor voor wat u nooit voor mogelijk had gehouden.

 

Matrix Energetics door Dr. Richard Bartlett

 

ME1

    Dit boek brengt je naar een totaal andere beleving van de wereld, opent deuren waarvan je dacht dat deze niet  

    bestonden.

    Richard Bartlett onderwijst zijn Matrix Energetics al meer dan 10 jaar wereldwijd en met groot succes 22 Juni jl was hij       voor het eerst in Nederland

    Wat hij ons leert is niet alleen anders naar de wereld te kijken maar ook met gebruik van principes van Kwantum    

    Fysica je leven en omgeving

    daadwerkelijk beïnvloeden en veranderen. Zo wordt het mogelijk direct deze veranderingen te zien, de toepassingen  

    zijn eindeloos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Physics of Miracles door Dr. Richard Bartlett

 

ME2

   

    In het tweede boek, een vervolg op Matrix Energetics, gaat dr. Richard Bartlett dieper in op de fysica die achter Matrix  

    Energetics ligt.

    Een verschuiving van je ideeën over het bestaan is een gevolg.

    Zeer inspirerend.

    Het zal je leven een ander wending kunnen geven.

    Dit boek is echter nog niet in het Nedertlands verkrijgbaar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Wat zijn de effecten van Matrix Energetics?
  De resultaten van Matrix Energetics kunnen zich zowel op lichamelijk als op emotioneel/mentaal vlak  manifesteren.

Hoewel je misschien hulp zoekt voor een probleem op slechts één vlak, bijvoorbeeld het fysieke, zal Matrix Energetics de nodige veranderingen op alle vlakken kunnen teweegbrengen.

 

Lichamelijk

 • Toename van vitaliteit, verbetering van lichaamsfuncties en betere prestaties
 • Snellere genezing bij verwondingen, botbreuken en operatiewonden
 • Vermindering of het geheel verdwijnen van de pijn
 • Genezing van of verbetering bij (chronische) ziekten en aandoeningen
 • Ontgiftiging van het lichaam
 • Algehele verjonging 

 

Emotioneel en mentaal

 • Vermindering van stress en angst
 • Bevordering van kalmte, harmonie en welzijn
 • Verdrijft verwardheid, helderder denken
 • Oplossing van verdriet en schuldgevoelens
 • Versterkt mentale alertheid en bevordert creativiteit
 • Verbetering van het concentratievermogen en het geheugen 

 

 

Matrix Energetics Introduction Video (Part 1)