Universele Healing: technieken-vormen

 

Universele Healing is een krachtige aanvulling op de traditionele gezondheidszorg.

 

ENKELE VORMEN-TECHNIEKEN BENOEMD.

 

 

Natuurlijke staat van zijn "Ons zuiver bewustzijn" wat is dat eigenlijk?
In het "hier en nu" zonder gedachten naar de toekomst of in het verleden.
Je zou kunnen zeggen, dat deze stilte de essentie is.
Dat jij tijdens deze stilte, dit pure bewustzijn, bent. Zelfs wanneer het lawaaierige drukke deel van je persoonlijkheid, "datgene dat aandacht wil, bevestiging zoekt, te veel zijn best doet, de boel probeert te controleren" zelfs dat deel is in essentie dit pure, allesomvattende bewustzijn.

Hoe meer je je hiervan bewust wordt, hoe 'dichter je bij jezelf komt' - liever gezegd: hoe meer je ziet dat je nooit van jezelf weg bent geweest.

 

Verlichting / Euforie/Ons zuiver bewustzijn.
In de eerste plaats spreken we van Verlichting/Euforie/Ons zuiver bewustzijn als alle gedachten zijn gestopt en je in een staat bent van diepe innerlijke stilte, waarin volkomen vrede heerst, dan kun je spreken van verlicht/Euforisch of in onz zuivere bewustzijn. Je voelt de aanwezigheid van God of het goddelijke in jezelf en in alles om je heen.
Dit is een diepe staat van gelukzaligheid. Je bent in contact met een immens innerlijk weten en toch blijft het stil.

Je ervaart jezelf als pure liefde.
Deze ontwaakte staat is in feite je natuurlijke staat van zijn.
Het is wie je werkelijk bent.
Het is altijd in je aanwezig.
Maar meestal zijn we zo bezig met onze gedachten, met ons verleden en de toekomst, dat we ons van het bestaan van deze natuurlijke staat nauwelijks bewust zijn.

 

Op het diepste nivo van verlichting, in het 'werkelijk aanwezig' zijn, verdwijnt alle onderscheidenheid.

De persoonlijke dimensie van jezelf valt totaal weg.

Er is geen persoonlijke ervaring meer van verleden en toekomst.

Alles wat er is is een gevoel van "Eenheid en het mysterie van het puur in dit moment zijn".

Maar op dit nivo kun je niet in de wereld functioneren. Dat houdt in, dat je fundamenteel leeft in het huidige moment maar, dat het begrip tijd tegelijk voor je beschikbaar is.

Je bent dan in de wereld maar niet van de wereld. Je hebt notie van verleden en toekomst, maar je wordt er op geen enkele manier door bepaald.

Je weet dat alleen dit huidige moment telt.

Verlicht zijn betekent niets anders dan jezelf zijn.
Wie van zichzelf zegt dat hij verlicht is erkent zijn ware aard.
Inderdaad, wij zijn al verlicht, alleen zijn we dat vergeten.
Hoe kun je je weer herinneren wie je bent en daar ook naar handelen?
Leg alle bangmakerij naast je neer wetende, dat jij je eigen leven bepaalt.
Luister naar je eigen wijsheid.

Behandel anderen zoals jij graag behandeld wilt worden, ook al word je soms op de proef gesteld.
Beschouw pijn en teleurstellingen als uitdagingen en wordt onverschrokken de persoon die je wenst te zijn.
Als je deze wereld werkelijk wilt helpen, dan zul je moeten leren hoe je erin moet leven.

 

Het veld:
De zoektocht naar de geheime kracht van het universum (auteur van dit boek is Lynne McTaggart)
De wetenschapsjournaliste probeert een antwoord te vinden op de vraag of zich een nieuwe, grensoverschrijdende wetenschap manifesteert en komt tot de conclusie dat de mens een samenballing van energie is die met alles in het universum verbonden is

 

Het veld is dat deel in de kosmos/het universum waarmee we allemaal verbonden zijn.

We maken allemaal deel van van het "oneindige" Universum.
De kosmos/het universum waar geen tijd bestaat en waar we allen gelijk zijn.

Waar geen verschillen bestaat tussen geslacht, kleur of riligie, maar wel oneindig veel mogelijkheden zijn!

 

 

**********************************

 

Quantum Entrainment ®?   Frank Kinslow
Dr Frank Kinslow (auteur van Quantum Healing) en grondlegger van Quantum Entrainment, een combinatie van een stille meditatie en een moeiteloze healing vanuit "het veld" van puur bewustzijn.

De Quantum Entrainment zal iedere healing techniek verdiepen.
Bij deze methode wordt  gebruik gemaakt van een lichte  aanraking en zet zo het autonome zenuwstelsel

(autonome- ook vegetatieve of viscerale zenuwstelsel geheten, is het deel van het perifere zenuwstelsel (perifere= buiten het centrale zenuwstelsel) dat een groot aantal onbewust plaatsvindende functies reguleert)

spontaan en onmiddellijk in staat van zijn, waarin de diepe heling processen kunnen plaatsvinden: het zenuwstelsel schakelt  onmiddellijk over naar "herstructureren" bij  alles wat niet optimaal functioneert.
Het verbazingwekkende is: dat niet alleen de cliënt, maar ook de behandelaar  onmiddellijke en langdurige welzijn ervaren.
Deze techniek is zeer geschikt voor zelf-hulp, maar ook bij elke professionele behandeling zeer doeltreffend  zijn.
Iedereen kan deze techniek  snel en zonder enige voorkennis leren!

Hier vindt u meer info over Quantum Entrainment.

 

Matrix Energetics®?  RichardBartlett &  Melissa Joy Jonsson
Moderne quantumfysici nemen aan dat de gehele materiële werkelijkheid is opgebouwd uit trillingen en golfpatronen, zoals licht en informatie. Verder is het zo, dat alle mogelijkheden van verleden, heden en toekomst op dit moment als mogelijke werkelijkheden beschikbaar zijn.
In Matrix Energetics wordt alles en iedereen gezien als bestaand uit licht en informatie.
Licht en informatie zijn neutraal in plaats van goed of slecht.
In Matrix Energetics is het dus niet nodig om iets of iemand 'beter' te maken.
Een ziekte of aandoening is slechts een werkelijkheid, die kan vervangen worden door een andere werkelijkheid, waarin je niet ziek bent/geen aandoening hebt.
De behandelaar hoeft dus slechts het informatieveld van de huidige realiteit (aandoening of ongewenste situatie) te laten desintegreren en nieuwe informatievelden te openen met mogelijkheden tot transformatie en/of heling.
Er is dus sprake van een realiteitsverandering.

  • Veelal is hierbij de zgn. time-travel techniek van nut, waarbij je teruggaat naar de situatie vóór het optreden van de ziekte of aandoening om daar een nieuwe werkelijkheid te kiezen.
  • Een ander krachtig instrument in de Matrix Energetics is de toepassing tijdens de behandeling van helende frequenties, 21 stuks, voor specifieke situaties en doeleinden. De bepaling welke frequenties ingezet kunnen worden geschiedt aan de hand van een spiertest.

Om Matrix Energetics te kunnen toepassen is een paradigmaverandering (verandering van het kijken naar en ervaren van de werkelijkheid) een vereiste.
Matrix Energetics is veeleer een bewustzijnsstaat dan een techniek, hoewel het onder de energie-technieken wordt gerangschikt.
Zoals het bij de meeste energietechnieken het geval is, is ervaring de beste manier om te begrijpen hoe Matrix Energetics  (ME) werkt.

 

    Quantum Jumping Burt Goldman

    Quantum Jumping: is een techniek om' in alternatieve Universums te stappen, alternatieve versies van jouw zelf, en zo gebruik te maken van hun oneindige wijsheid en vaardigheden om uw ideale leven te leiden.

     

    Reconnective Healing®? Eric Pearl

Reconnective Healing® werkt met frequenties op kwantum niveau om communicatie tot stand te brengen met ons DNA, onze cellen, ons lichaam, onze geest en ziel.
Integenstelling tot de tot nu toe bekende energie healing technieken worden de Reconnective Healing® frequenties sterker en zetten zij meer uit als de afstand groter wordt.

Wat er gebeurt bij Reconnective Healing is het verbinden van strengen (reconnecting strands – strengen van de DNA).
De DNA blauwdruk fungeert als een bio-hologram,  een matrix van waaruit de fysieke vorm wordt georganiseerd.
DNA is dus allerminst alleen een biochemische code voor eiwit synthese zoals tot nu toe werd gedacht.
Het menselijk DNA vormt een soort biocomputer netwerk via welke onmiddellijke communicatie en beïnvloeding mogelijk is.
Door de Reconnective Healing worden verbroken verbindingen en stoorvelden in de DNA blauwdruk hersteld en maken we weer contact met wie we eens waren.
Deze frequenties zijn aanzienlijk beter waarneembaar.
The reconnective Healing® is vaak een levensveranderende ervaring, waarbij nieuwe frequenties gebruikt worden, die kunnen heelen op lichamelijk, geestelijk, emotioneel en spirituel niveau.

 

dr Joe Dispenza

Jij kunt leren hoe je  je eigen leven kunt vormen.

Je verleden hoeft niet bepalend te zijn voor je toekomst.

Als je een diepgaand verlangen hebt om te veranderen, je hebt toegang tot een kracht die in je eigen denken ligt.

Een kracht om zelf weer je levensweg te sturen, om je eigen lot vorm te geven.

 

Maar hoe?

 

Met een dynamische combinatie van wetenschap en simpele instructies wordt door Dr Joe geleerdje hoe je de belangrijkste bron van kracht in je lichaam en je leven kunt inzetten – je hersenen en je brein - om het leven te creëren dat jij wenst!.

 

MEER INFORMATIE KUNT U OP DE SITES VAN VINDEN:

 

Matrix Energetics: ME

Quantum Entrainment: QE

Quantum Jumping : QJ

Reconnective Healing: RH

dr Joe Dispenza